Warszawa ul. Sowińskiego 28 nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 24.06.2022
Cena wywoławcza: 110 000 000 zł

– łączna powierzchnia gruntu – 23 954m2
– łączna powierzchnia zabudowy budynków – 5 839 m2
– W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie miejskiej (M1).30 jako tereny mieszkaniowe wielorodzinne o funkcji: terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z priorytetem dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej, tak aby udziały tej funkcji kształtowały się do 40% powierzchni zabudowy w terenie.


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Warszawie

tel.: 22 505 30 81

ul. Świętokrzyska 31/33

00-941 Warszawa

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 5 931 m2
powierzchnia gruntu 23 954 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 24.06.2022
cena wywoławcza 110 000 000 zł
województwo mazowieckie
gmina Warszawa
powiat Warszawa
miejscowość Warszawa

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Warszawie przy ulicy Sowińskiego nr 28, powiecie m.st. Warszawa, województwie mazowieckim, objęta księgą wieczystą Nr WA4M/00465903/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 3/1, 4/1, 4/2 o łącznej powierzchni 0,0808 ha wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość: pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 55,00 m2 oraz nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr WA4M/00205531/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 3/2, 3/3, 3/4, 4/3 o łącznej powierzchni 2,3146 ha wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębne nieruchomości: budynkiem biurowym, trzema budynkami przemysłowymi, dwoma innymi budynkami niemieszkalnymi, czterema budynkami magazynowymi o łącznej powierzchni użytkowej 5 931,45 m2.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy przyjętym Uchwałą Nr LXXXII/2746/06 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 roku (ze zm.) – przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie miejskiej (M1).30 jako tereny mieszkaniowe wielorodzinne o funkcji: terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z priorytetem dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej, tak aby udziały tej funkcji kształtowały się do 40% powierzchni zabudowy w terenie.
Zachodnie obrzeże nieruchomości leży na obszarze Z/I, korytarz drogi zbiorczej ulicy Józefa Sowińskiego. Obszar wymaga intensyfikacji zagospodarowania i przekształceń z utrzymaniem wielofunkcyjnego charakteru zabudowy i wiodących funkcji: mieszkaniowej i usługowej. Zgodnie z informacją ze strony internetowej Biura Architektury Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy dla przedmiotowego obszaru sporządzany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W projekcie MPZP, przedmiotowe działki mieszczą się na terenach: A2.U(MW) – usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz A1.U1 – usług.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij