Warszawa, ul. Worcella 1 – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 19.10.2023
Cena wywoławcza: 122 493 000 zł
  • działka nr 40 (obręb 4-14-03) o powierzchni 3.3875 ha
  • nieruchomość jest zabudowana kompleksem budynków o łącznej powierzchni zabudowy 1.827,00 m² oraz łącznej powierzchni użytkowej m²
  • na przedmiotowej nieruchomości ustanowiono służebność przesyłu na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o  o łącznej powierzchni 175,14  m² . W związku z budową linii kablowej niskiego napięcia ustanowiono kolejną  służebność przesyłu również na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o – powierzchnia przesyłu  64,50 m²

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Warszawie

tel.: 22 505 30 15

ul. Łączyny 8

00-900 Warszawa

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 2 141 m2
powierzchnia gruntu 33 875 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 19.10.2023
cena wywoławcza 122 493 000 zł
województwo mazowieckie
gmina Warszawa
powiat Warszawa
miejscowość Warszawa, ul. St. Worcella 1

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość znajdująca się w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A., oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka nr 40 (obręb 4-14-03) o powierzchni 3.3875 ha, położona w Warszawie przy ul. Stanisława Worcella 1, powiecie m. st. Warszawa, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00160219/2. Poczta Polska S.A jest użytkownikiem wieczystym przedmiotowej nieruchomości i właścicielem znajdujących się na niej budynków.
Działka posiada nieregularny kształt. Teren płaski, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami, podjazdy i parkingi utwardzone asfaltem. Nieruchomość zabudowana kompleksem budynków magazynowych, biurowych, przemysłowych oraz technicznych. Budynki stanowią własność Poczty Polskiej S.A. z aranżacją  na potrzeby  prowadzenia działalności gospodarczej najemców (warsztatów samochodowych, magazynów technicznych). Plac użytkowany jako parking dla samochodów osobowych, autokarów oraz jako przestrzeń manewrowa. Niektóre z budynków nie są użytkowane.
Działka uzbrojona: sieć elektryczna, sieć wodna, kanalizacyjna, telekomunikacyjna. Na przedmiotowej nieruchomości ustanowiono służebność przesyłu na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o o łącznej powierzchni 175,14  m² . W związku z budową linii kablowej niskiego napięcia ustanowiono kolejną  służebność przesyłu również na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o – powierzchnia przesyłu   64,50 m².
Nieruchomość jest zabudowana kompleksem budynków o łącznej powierzchni zabudowy 1.827,00 m² oraz łącznej powierzchni użytkowej 2.141,33 m²
Żaden z budynków posadowionych na nieruchomości  zgodnie z wypisem z kartoteki budynków nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynki i budowle charakteryzują się zróżnicowanym stanem technicznym – zgodnie z protokołami z okresowej (pięcioletniej) kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Na terenie nieruchomości znajduje się nieczynna stacja paliw, więc wysoce prawdopodobne jest, że na gruncie występują zanieczyszczenia. Do tej pory nie przeprowadzono żadnych badań i analiz pod kątem zanieczyszczenia gruntu.

Zgodnie z obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” przyjętego Uchwałą Nr LXXXII/2746/06 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.10.2006 r. (ze zm.) – przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie miejskiej (M1).20 – rozwój terenów o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Obszar, na którym położona jest przedmiotowa działka leży w strefie śródmieścia funkcjonalnego. Przedmiotowy teren znajduje się w obszarze planowanego rozwoju „Rejon ulic Kasprzaka- Wolska, Czyste- Odolany” oraz w zasięgu Systemu Przyrodniczego Warszawy i w korytarzu wymiany powietrza.
Dla przedmiotowego terenu trwają prace mające na celu uchwalenie planu miejscowego.

W odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości występują roszczenia byłych właścicieli na podstawie Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.
Wjazd na teren nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Worcella przez bramę wjazdową.
Nieruchomość położona jest w początkowym odcinku ul. Worcella dochodzącej do ul. Jana Kazimierza. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi osiedle wielorodzinne, budynek biurowy , pojedyncze zabudowania mieszkaniowe i biurowe oraz tereny niezabudowane i kolejowe.
Nieruchomość usytuowana w Warszawie, w dzielnicy Wola, w obszarze Odolan. Atutem dzielnicy jest stosunkowo dobrze rozwinięta komunikacja publiczna. W niedużej odległości znajdują się przystanki obsługujące linie autobusowe oraz tramwajowe. Odolany to jeden z najnowszych obszarów mieszkaniowych w Warszawie. Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć dynamiczny rozwój wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych oraz towarzyszących im usług. Dzielnica wyposażona w infrastrukturę komunikacyjną, usługi edukacyjne, w tym w przedszkola i szkoły oraz komercyjne usługi zlokalizowane najczęściej na parterach budynków mieszkalnych.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij