Wierzbięcin – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 23.09.2021
  • powierzchnia lokalu użytkowego 38,32 m2
  • powierzchnia pomieszczenia przynależnego 100,60 m2
  • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego istniejący obszar zabudowy mieszkaniowej  z dopuszczalnymi funkcjami uzupełniającymi (usługi, rekreacja, komunikacja wew, itp.)
    – teren działki w granicach zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą funkcji mieszkaniowej

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Szczecinie

tel.: 502 019 781; 91 440 13 47

Al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
powierzchnia użytkowa 38 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 23.09.2021
województwo zachodniopomorskie
powiat Goleniowski
miejscowość Wierzbięcin

Lokal użytkowy nr 1  położony jest w miejscowości Wierzbięcin nr 9, gmina Nowogard, powiat goleniowski, lokal ten składa się z prawa własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 38,32 m2 wraz  z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 100,60 m2, łącznie o powierzchni 138,92 m2 wraz z udziałem w wysokości 0,704 w częściach wspólnych budynków i prawie użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów nr 54/2 o powierzchni 0,0163 ha oraz działka 56 o powierzchni 0,0212 ha.
Nieruchomość położona jest  w województwie zachodniopomorskim, powiecie goleniowskim, w jednostce ewidencyjnej:
Gmina Nowogard [320404_5], Obręb ewidencyjny: Wierzbięcin [Nr 0039], jednostka rejestrowa gruntów :321205_5.0016.G217.
Właścicielem udziału  w wysokości 1/1 działki gruntu jest Skarb Państwa. Wieczystym użytkownikiem gruntu oraz właścicielem budynków jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Dla przedmiotowej nieruchomości urządzana została księga wieczysta KW numer SZ1O/00020107/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Goleniowie , V  Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Goleniowie.
Lokal użytkowy nr 1 usytuowany jest na parterze i posiada powierzchnię użytkową 38,32 m2. Dostęp do lokalu odbywa się odrębnym wejściem od strony frontowej budynku, poprzez parterową przybudówkę. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń użytkowych, WC i wiatrołapu.
Do lokalu przynależą pomieszczenia znajdujące się w podpiwniczeniu budynku oraz w budynku gospodarczym (na działce nr 54/2):
Razem powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu znajdujących w budynku gospodarczym   wynosi 89,58 m2
Nieruchomość posiada pełny dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej tj. energii elektrycznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej sieciowej.
Przez teren nieruchomości przebiegają elementy infrastruktury technicznej, należące do Orange Polska, na które składają się:
kanalizacja kablowa 2-otw o długości 12 m (szer. 0,22 m), studnia SKR2 (1,6 x 1,0 m).
Zgodnie z Zaświadczeniem  Burmistrza  Nowogardu  (pismo znak: ABPP.6727.447.2020.AP) z dnia 18 grudnia   2020 r., działki 56 i 54/2 w m. Wierzbięcin nie są objęte aktualnym Planem zagospodarowania przestrzennego . Natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard
teren działki nr 56 w obrębie Wierzbięcin, gmina Nowogard -oznaczony jest jako istniejący obszar zabudowy usługowej, teren działki w granicach zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą funkcji mieszkaniowej,
teren działki nr 54/2 oznaczony jest jako istniejący obszar zabudowy mieszkaniowej  z dopuszczalnymi funkcjami uzupełniającymi (usługi, rekreacja, komunikacja wew, itp.), teren działki w granicach zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą funkcji mieszkaniowej,
Dla  w/w działek nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij