Wleń – budynek niemieszkalny wraz z działką

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia gruntu: 1136 m2
  • powierzchnia budynku:  352,03 m2
  • w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren działki oznaczony został symbolem 112.U1 – tereny zabudowy usługowej – istniejące
  • obiekty ujęte w ewidencji zabytków, strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefa „B” ochrony podstawowych wartości kulturowych; Strefa „OW” obserwacji archeologicznej.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami we Wrocławiu

tel.: 71 360 3971

ul. Ibn Siny Awicenny 21

50-900 Wrocław

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 352 m2
powierzchnia gruntu 1 136 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo dolnośląskie
gmina Wleń
powiat Lwówecki
miejscowość Wleń

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 166 o powierzchni 0,1136 ha wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni 352,03 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni 16,50 m2, położonej w miejscowości Wleń ul. Pocztowa 1, w gminie Wleń, w powiecie lwóweckim, w województwie dolnośląskim, objętej księgą wieczystą Nr JG1S/00018217/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.
W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego, zostanie ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego, nieograniczone w czasie, nieodpłatne, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej na nieruchomości.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren działki oznaczony został symbolem 112.U1 – tereny zabudowy usługowej – istniejące. Dodatkowe informacje: obiekty ujęte w ewidencji zabytków, strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefa „B” ochrony podstawowych wartości kulturowych; Strefa „OW” obserwacji archeologicznej.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij