Wrzosowo – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 08.02.2022
Cena wywoławcza: 58 000 zł
  • nie obowiązuje MPZP,  zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/592/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 sierpnia 2013 r., jest jako: „WW – zabudowa wielofunkcyjna wiejska.”
  • dla terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • lokal użytkowy nr 1, lokal usytuowany jest na parterze i poddaszu budynku mieszkalnego numer 57 łączna powierzchnia użytkowej 58,66 m2

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Szczecinie

tel.: 91 440 14 64

Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
powierzchnia użytkowa 59 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 08.02.2022
cena wywoławcza 58 000 zł
województwo zachodniopomorskie
gmina Kamień Pomorski
powiat Kamieński
miejscowość Wrzosowo

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 1, wykorzystywany niegdyś na potrzeby urzędu pocztowego. Lokal usytuowany jest na parterze i poddaszu budynku mieszkalnego numer 57 w miejscowości Wrzosowo, w gminie Kamień Pomorski, w powiecie kamieńskim, w województwie zachodniopomorskim. Wejście do lokalu przez wspólną klatkę schodową. Lokal użytkowy składa się
z dwóch pomieszczeń na parterze i dwóch pomieszczeń na poddaszu o łącznej powierzchni użytkowej 58,66 m2.
Do lokalu przynależą pomieszczenia w budynku gospodarczym nr 1 (w tym 1 pomieszczenie stanowi WC) o łącznej powierzchni użytkowej 50,36 m2.
Z przedmiotowym lokalem związany jest udział w wysokości 5551/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności nieruchomości oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek mieszkalny, dwu-lokalowy z lokalem użytkowym usytuowany jest na działce ewidencyjnej numer 24/2, obręb 0001, Wrzosowo o powierzchni
0,1039 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1K/00011056/2.
Dla terenu działki nr 24/2 w obrębie Wrzosowo nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/592/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 sierpnia 2013 r., jest jako: „WW – zabudowa wielofunkcyjna wiejska.” Dla terenu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Przez teren działki 24/2 przebiegają sieci infrastruktury teletechnicznej Orange Polska S.A.
Przy ustanawianiu odrębnej własności lokalu użytkowego nr 1 ustanowione będzie na rzecz Orange Polska S.A. ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu o pow. 60,76 m2 dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej na dz. 24/2 stanowiące obciążenie udziału lokalu
w prawie własności gruntu dz. 24/2. Na infrastrukturę techniczną Orange Polska S.A. zajmującą łącznie 60,76 m2 składa się:
– kanalizacja 4-otw. (szer. 0,22m) dług 3m,
– studnia kablowa SKR1 (1,1×0,6m) – 1szt.,
– kabel ziemny (szer. 0,10m) dług. 45 Załącznik do Regulaminu Wrzosowo 57 (LU1).,
na gruncie działki posadowiona jest szafa ONU (2,0×0,8m) oraz słup telefoniczny, z którego zasilani są klienci spoza działki.
Z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego, wiąże się prawo nieograniczonego i bezzwłocznego dostępu przez Orange Polska S.A. oraz pracowników służb technicznych działających na zlecenie Orange Polska S.A. oraz innych operatorów komunikacyjnych w trybie 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku, do infrastruktury teletechnicznej użytkowanej przez Orange Polska S.A. na teren nieruchomości opisanej wyżej.
Właścicielem gruntu oraz budynków znajdujących się na tym gruncie jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij