Znalezionych nieruchomości: 45

Pacanów – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • działka gruntu o powierzchni 369 m2
 • zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni zabudowy 113 m ²
 • zgodnie z funkcją zapisaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem MH – strefa budownictwa mieszkaniowego wraz z usługami towarzyszącymi – obszary historycznego centrum mieszkaniowo – usługowego o zwartej strukturze zabudowy
szczegóły

Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 3A – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.11.2023

Cena wywoławcza: 3 600 000 zł
 • powierzchnia gruntu: 0,1255 ha
 • nieruchomość zabudowana budynkami: biurowym o powierzchni zabudowy 510 m2, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe o powierzchni zabudowy 232 m2, dwoma innymi niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 19 m2.
 • zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy, uchwała nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., teren na którym położona jest działka został oznaczony jako tereny – strefa śródmiejska obejmująca: śródmieście oraz część Babiej Wsi, Okola i Bocianowa.
szczegóły

Warszawa, ul. Worcella 1 – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • działka nr 40 (obręb 4-14-03) o powierzchni 3.3875 ha
 • nieruchomość jest zabudowana kompleksem budynków o łącznej powierzchni zabudowy 1.827,00 m²
 • na przedmiotowej nieruchomości ustanowiono służebność przesyłu na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o  o łącznej powierzchni 175,14  m² . W związku z budową linii kablowej niskiego napięcia ustanowiono kolejną  służebność przesyłu również na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o – powierzchnia przesyłu  64,50 m²
szczegóły

Garbatka – Letnisko nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbatka Letnisko działka nr 264/1 znajduje się na terenach mieszkaniowo usługowych.
 • Na terenie nieruchomości funkcjonuje placówka pocztowa. Przyszły nabywca będzie zobowiązany podpisać umowę najmu na
  powierzchnię 118,70 , w ramach której najemca będzie miał również prawo do korzystania z całej powierzchni parkingowej bez
  dodatkowej odpłatności.
szczegóły

Kołczewo – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 06.12.2023

Cena wywoławcza: 499 000 zł
 • powierzchnia gruntu – 1601,00 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku – 122,60 m2,  powierzchnia zabudowy – 166,00 m2
 • zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, działka leży częściowo na terenie usług oraz częściowo na terenie przeznaczonym na cele rolne.
szczegóły

Wińsko – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

Przewidywana cena: 500 000 zł
 • powierzchnia zabudowy: 183,00 m2
 • powierzchnia gruntu: 1900 m²
 • wg MPZP nieruchomość zlokalizowana na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
szczegóły

Skandawa – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.11.2023

Cena wywoławcza: 24 000 zł
 • działka o powierzchni 0,1350 ha
 • lokal użytkowy o powierzchni 52,11 m2
 • brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barciany, działka nr 211/2 w obrębie Skandawa została zdefiniowana jako teren zabudowy zagrodowej
szczegóły

Bytyń- nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 07.12.2023

Cena wywoławcza: 153 000 zł
 • działka gruntu o powierzchni 1.048 m2
 • zabudowana pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 91 m2
 • teren obejmujący przedmiotową nieruchomość znajduje się na obszarze dla którego przewiduje się funkcję i przeznaczenie pod tereny usług

 

szczegóły

Żarnowo – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 15.12.2023

Cena wywoławcza: 244 000 zł
 • zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,2090 ha;
 • powierzchnia budynku wynosi 170,90 m2, powierzchnia zabudowy 133 m2;
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren działki oznaczony numerem ewidencyjnym gruntów 700/2 oznaczony jest jako: tereny zabudowane i zainwestowane, istniejący gazociąg, istniejące radiolinie;
 • dostęp do drogi publicznej bezpośredni.
szczegóły


Mierzeszyn – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 17.01.2023

Cena wywoławcza: 592 000 zł
 • powierzchnia działki gruntu 0,1300 ha
 • w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie uchwalonego Uchwałą nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27.02.2004r., zmienionego Uchwałą nr XVII/119/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada 2015 roku: działka nr 75 znajduje się w terenie jako teren rolny działka 76/1 znajduje się w terenie jako teren rolny.
szczegóły

Czernina – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu 352 m2
 • powierzchnia zabudowy 129
 • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra zatwierdzonym Uchwałą nr XLIII/362/17 Rady Miejskiej
  Góry, z dnia 22 grudnia 2017 roku, teren został oznaczony symbolem 4MWteren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 • budynek znajduje się w Gminnej ewidencji zabytków w związku z czym nakłada się wymóg uzgadniania, wszelkich zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków

szczegóły