Znalezionych nieruchomości: 94

Terespol – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działki gruntu 1027 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego 66,94 m2
 • nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do nieodpłatnego ustanowienia, na czas nieoznaczony, obciążającego część tej nieruchomości o powierzchni 48,52 m2, służebności gruntowej polegającej na prawie korzystania z przewodu wodociągowego
 • zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na obszarze – teren śródmiejski mieszkaniowo-usługowy
szczegóły

Czernina ul. Narutowicza 5 – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działki gruntu 352 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 212,37 m2
 • Budynek mieszkalny wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków
 • Teren działki objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczenie 4MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
szczegóły

Kuźnia Raciborska, ul. Powstańców 9 – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia łączna 2 działek gruntu 2798 m2m2
 • powierzchnia użytkowa budynku biurowego 557,52 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku niemieszkalnego 175,21 m2
 • według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod usługi publiczne i tereny użytków rolnych
 • na podstawie umowy najmu wynajmowane są pomieszczenia w budynku biurowym o powierzchni użytkowej 90,82m2
 • po sprzedaży nieruchomości zostanie wynajęta przez Pocztę Polską S.A. od nowego właściciela powierzchnia 143,22 m2 wraz z częścią wspólną stanowiącą dojście do pomieszczeń
szczegóły

Bobrowniki – nieruchomość niezabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działki gruntu 2857 m2
 • zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na proponowanym terenie zabudowy ekstensywnej i letniskowej
szczegóły

Chałupki ul. Powstańców Śląskich – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działki gruntu 582 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku 279 m2
 • w budynku znajduje się lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 54,98 m2, który jest przedmiotem najmu na czas nieoznaczony
 • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod zabudowę usługową, techniczną i rzemieślniczą
szczegóły

Bińcze – nieruchomość niezabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • działka rolna o powierzchni gruntu 4340 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jako tereny rolne oraz tereny rozwojowe: tereny mieszkaniowo-usługowe z preferencją dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
szczegóły