Znalezionych nieruchomości: 52

Skandawa – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 17.08.2022

Cena wywoławcza: 24 000 zł
 • lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 52,11 m2
 • powierzchnia działki, na której znajduje się przedmiotowa nieruchomość to 0,1350 ha
 • brak MPZP, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barciany, działka nr 211/2 została zdefiniowana jako teren zabudowy zagrodowej; 
szczegóły

Przelewice – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 31.08.2022

Cena wywoławcza: 170 000 zł
 • zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,4815 ha
 • powierzchnia budynku użytkowo – mieszkalnego wynosi 185,47 m2, budynków gospodarczych 18,53 m2, 13,92 m2 oraz 5,10 m2;
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość częściowo na terenie zabudowy mieszkaniowej, częściowo na terenie gruntów ornych oraz sadów i ogrodów;
 • bezpośredni dostęp do drogi publicznej ;
 • na nieruchomości ustanowione zostanie ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej w gruncie o powierzchni 11,34 m2 (infrastruktura zlokalizowana od fontu nieruchomości).
szczegóły

Kunice – nieruchomość niezabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 07.09.2022

Cena wywoławcza: 100 000 zł
 • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 2248 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jako zainwestowany, osadniczy
szczegóły

Sadkowo – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 02.09.2022

Cena wywoławcza: 75 000 zł
 •  lokal użytkowy o powierzchni 29,06 m2;
 •  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 •  wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka 39/1 położona jest na obszarze określonym jako pozostałe tereny rolne; projektowane sieci wodociągowe – kierunki przepływu.
szczegóły

Kamionki – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 14.09.2022

Cena wywoławcza: 94 000 zł
 • powierzchnia gruntu:  3016 m2
 • powierzchnia użytkowa lokalu:  47,15 m2
 • brak MPZP
szczegóły

Kamion – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu 832 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku 179,95 m2
 • ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Orange S.A.  – pomieszczenie o powierzchni 20 m2
 • zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska” przedmiotowa działka jest położona na obszarze o symbolu MU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych, drobnej wytwórczości, usług użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz usług sportu i rekreacji.
szczegóły