Znalezionych nieruchomości: 94

Iwiec – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działek gruntu 1440 m2
 • powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych 211,51 m2
 • powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego 7,00 m2
 • umowa użytkowania powierzchni łącznej 20,48 m z operatorem telekomunikacji
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny zainwestowane z dopuszczeniem rehabilitacji i modernizacji zabudowy, natomiast działka nr 294/5 stanowi teren komunikacji – drogi powiatowe
szczegóły

Przeradz – nieruchomość niezabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 13.10.2021

Cena wywoławcza: 25 100 zł
 • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 1810 m2
 • działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
szczegóły

Nowe Warpno – działka z budynkiem użytkowym nad Zalewem Szczecińskim

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • działka nr 951 o powierzchni 0,3021 ha
 • budynek trzykondygnacyjny miejscowo podpiwniczony, murowany z 1905 r. ( 222,69 m2)
 • budynek gospodarczy 7,22 m2, budynek gospodarczy 43,46 m2
 • nieruchomość objęta ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr A-524
 • teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W zatwierdzonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowe Warpno –uchwała nr XVIII/106/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 03.06.2008r. działka nr 951 z obrębu nr 1 Nowe Warpno znajduje się w strefie „1_MN/U.3” –strefa dominującej zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami oraz infrastrukturą komunikacyjną i techniczną.
szczegóły

Wierzbięcin – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 23.09.2021

 • powierzchnia lokalu użytkowego 38,32 m2
 • powierzchnia pomieszczenia przynależnego 100,60 m2
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego istniejący obszar zabudowy mieszkaniowej  z dopuszczalnymi funkcjami uzupełniającymi (usługi, rekreacja, komunikacja wew, itp.)
  – teren działki w granicach zabudowy wielofunkcyjnej z przewagą funkcji mieszkaniowej
szczegóły


Drygały – Lokal mieszkalny i lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • Brak MPZP
 • Zgodnie z SUIKZPG działka jest położona na terenie oznaczonym symbolem U1 – tereny zabudowy usługowej.
 • działka o powierzchni 0,1641 ha
 • lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 108,31 m2
 • lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 104,79 m2
szczegóły

Stara Łubianka – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 •  powierzchnia użytkowa: lokal użytkowy nr 3 – 38,80 m²
 •  powierzchnia gruntu: działka nr 95/2 – 0,1899 ha
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
szczegóły