Znalezionych nieruchomości: 52

Wierzbica – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • zgodnie z MPZP przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem „39 U, KS – teren dla potrzeb usług i administracji, usług handlu, gastronomii, komunikacji, łączności, kultury, policji i bankowości, zabudowa mieszkaniowa do zachowania
 • lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 166,20 m2
 • powierzchnia gruntu: udział wynoszący 1662/10248 części w działce o powierzchni 11 664 m2
 • nieruchomość zlokalizowana jest w ścisłym centrum miejscowości
szczegóły

Wierzbica – lokal usługowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa: 340,10 m2
 • powierzchnia gruntu: udział wynoszący 3401/10248 części w działce o powierzchni 11 664 m2
 • lokal usytuowany na parterze i w podpiwniczeniu budynku położonego w strefie centralnej miejscowości Wierzbica, przy drodze wojewódzkiej 841,  w odległości ok. 20 km od miasta powiatowego Chełm oraz ok. 60 km od miasta wojewódzkiego Lublin, w otoczeniu zabudowy usługowo-handlowej, usług publicznych oraz mieszkaniowej.
 • parterowa część lokalu generować będzie nabywcy stały dochód w postaci czynszu najmu.
szczegóły

Kutno – grunt zabudowany

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • brak MPZP
 • wg Studium nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem U – Tereny usług
 • powierzchnia użytkowa: 515,06 m2  (budynek biurowy),  34,90 m²  transportu i łączności
 • powierzchnia gruntu: 740 m2
szczegóły

Rębiszów 56 – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 30.08.2022

Cena wywoławcza: 108 000 zł
 • lokal użytkowy o powierzchni 56,30 m2
 • wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirsk przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MP tj. tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową
szczegóły

Ukta – działka niezabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 21.09.2022

Cena wywoławcza: 170 000 zł
 • działka o powierzchni 0,3090 ha
 • Brak MPZP.
 • Teren działki nr 171/2 położony jest w obrębie Ukta, oznaczony w części jako tereny zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, w części jako tereny rolne.
szczegóły

Niegowić – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • wg MPZP nieruchomość leży na terenach MN 1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDL teren dróg publicznych klasa lokalna
 • powierzchnia działki 300 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku 107,88 m2
szczegóły