Znalezionych nieruchomości: 94

Smogulec – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.09.2021

Cena wywoławcza: 49 000 zł
 • powierzchnia gruntu 0,1300 ha
 • lokal użytkowy nr 1 – 49,60 m²  oraz pomieszczenia przynależne w budynku gospodarczym – 47,70 m²
szczegóły


Rogóż – działka niezabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu – 1200 m²
 • W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy działki nr 217/7, 217/9 i 217/10 przeznaczone są pod funkcję mieszkaniowo – usługową.
 • Poczta Polska S.A. ustanowi na rzecz operatora telekomunikacyjnego ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 12,60 m2 oraz służebności przesyłu o powierzchni 162,90 m2 dla infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w i na gruncie działki.
szczegóły

Rogóż – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa – 46,70 m²
 • W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy działki nr 217/7, 217/9 i 217/10 przeznaczone są pod funkcję mieszkaniowo – usługową.
szczegóły

Suwałki – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu 2007 m2
 • powierzchnia użytkowa: budynek transportu i łączności o powierzchni użytkowej 358,59 m2, budynek transportu i łączności o powierzchni użytkowej 119,70 m2, budynek transportu i łączności o powierzchni użytkowej 98,10 m2
 • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałki, działka nr 11421/7 zawiera się w obszarze oznaczonym 24MU – teren zabudowy mieszkalno – usługowej.
szczegóły

Baranowo – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa lokalu 47,05 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Poczta Polska S.A. ustanowi na rzecz operatora telekomunikacyjnego ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania powierzchni 10,38 m2 jednego pomieszczenia na parterze budynku oraz służebności przesyłu o powierzchni 61,05 m2 dla infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w i na gruncie działki.
szczegóły