Znalezionych nieruchomości: 39

Żary, ul. Grunwaldzka 39 – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa lokalu: 87,49 m2
 • powierzchnia pom. przynależnych: piwnica 3,55 m², garaż 15,46 m²
 • nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym nieruchomość położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej o zabudowie ekstensywnej
szczegóły

Marwałd -lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia gruntu: 0,1048 ha
 • powierzchnia lokalu użytkowego 79 m2
 • zgodnie z SUIKZPG działka  nr 242/2 – „ funkcja mieszkaniowa, usługowa ,tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę
szczegóły

Podwiesk, nieruchomość niezabudowana 180/1

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 10.07.2024

Cena wywoławcza: 50 000 zł
 • niezabudowana działka gruntu o powierzchni 842 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, działka położona jest w II przestrzennej jednostce strukturalnej – osadniczo-ekologicznej, w strefie zabudowanej wraz z terenami o rozpoczętym procesie urbanizacji, tereny wymagające modernizacji i przekształceń lub uzupełnień
szczegóły

Bobowo – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży


 • powierzchnia działek gruntu 2527 m2
 • powierzchnia budynku niemieszkalnego 169,36 m2
 • powierzchnia budynku gospodarczego 37,72 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod teren zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz jako tereny rolne
szczegóły

Ostrowiec Świętokrzyski – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • nieruchomość składa się z dziewięciu działek ewidencyjnych stanowiących jedną zorganizowaną całość gospodarczą
 • powierzchnia działek gruntu 10 213 m2
 • powierzchnia użytkowa budynków  2 286,73 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem G – osiedle Kamienna na terenie funkcji określonej jako „Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej (PUG)”
szczegóły

Maksymilianowo – nieruchomość niezabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 10.07.2024

Cena wywoławcza: 141 000 zł
 • powierzchnia łączna działek gruntu 1771 m2
 • udział 72/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 160 m2
 • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod tereny mieszkalnictwa
szczegóły