Znalezionych nieruchomości: 94

Stradomia Wierzchnia – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działek gruntu 796 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 235,69 m2
 • powierzchnia budynku niemieszkalnego 40,38 m²
 • nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren został oznaczony symbolem MN-teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z usługami towarzyszącymi.
szczegóły

Recz – lokal mieszkalny

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia lokalu użytkowego 69,70 m2
 • powierzchnia przynależna w piwnicy 5,60 m2
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tereny usług, tereny mieszkaniowe i usługi towarzysząc
szczegóły

Sadkowo – lokal użytkowy Nr 1

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa lokalu 29,06 m2
 • powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych 31,56 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona w części jako istniejące tereny zabudowy niskiej intensywności w tym rolniczej, częściowo tereny projektowanej niskiej intensywności w tym rolniczej.
szczegóły

Sadkowo – lokal użytkowy Nr 3

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa lokalu 23,51 m2
 • powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych 7,04 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona w części jako istniejące tereny zabudowy niskiej intensywności w tym rolniczej, częściowo tereny projektowanej niskiej intensywności w tym rolniczej.
szczegóły

Pączewo – lokal mieszkalny

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia lokalu mieszkalnego 28,15 m2
 • powierzchnia użytkowa działki 0,1300 ha
 • W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórcz nieruchomość wspólna znajduje się w strefie zabudowy wsi – obszar zabudowy wielofunkcyjnej, w tym mieszkaniowo-usługowej.
szczegóły

Pączewo – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia lokalu użytkowego 47,09 m2
 • powierzchnia użytkowa działki 0,1300 ha
 • W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórcz nieruchomość wspólna znajduje się w strefie zabudowy wsi – obszar zabudowy wielofunkcyjnej, w tym mieszkaniowo-usługowej.
szczegóły