Ludwikowice Kłodzkie – lokal mieszkalny

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 27,06 m²
  • powierzchnia gruntu: 0,1179 ha
  • działka zabudowana nr 90/3 przeznaczona jest częściowo na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury we Wrocławiu

tel.: 71 360 3971

ul. Ibn Siny Awicenny 21

50-900 Wrocław

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal mieszkalny
powierzchnia użytkowa 27 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo dolnośląskie
gmina Nowa Ruda
powiat Kłodzki
miejscowość Ludwikowice Kłodzkie

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 27,06 m², usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego, do którego przynależą usytuowane na I piętrze: łazienka z wc o powierzchni użytkowej 2,54 m2 i przedsionek o powierzchni użytkowej 2,02 m2 oraz piwnica o powierzchni użytkowej 4,75 m2, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 152/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą to stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji numerem 90/3 o powierzchni 0,1179 ha oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli. Nieruchomość objęta  księgą wieczystą Nr SW2K/00005524/0  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.  Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda nr 225/XXXIX/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice. Działka zabudowana nr 90/3 przeznaczona jest częściowo na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych i leży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R1 a częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej i leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16-MW.
Budynek w którym znajduje się lokal wpisany do gminnej ewidencji zabytków – Zarządzenie nr 303/2018 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Ruda.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij