Ludwikowic Kłodzkie – lokal mieszkalny

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 20.06.2023
Cena wywoławcza: 76 000 zł
  • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 27,06 m²
  • powierzchnia gruntu: 0,1179 ha
  • lokal jest wynajęty na podstawie umowy najmu na czas nieoznaczony – przyszły Nabywca przejmie prawa i obowiązki zbywcy
  • budynek zlokalizowany na działce nr 90/3 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury we Wrocławiu

tel.: 71 360 3971

ul. Ibn Siny Awicenny 21

50-900 Wrocław

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal mieszkalny
powierzchnia użytkowa 27 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 20.06.2023
cena wywoławcza 76 000 zł
województwo dolnośląskie
gmina Nowa Ruda
powiat Kłodzki
miejscowość Ludwikowice Kłodzkie

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 27,06 m², usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego, do którego przynależą usytuowane na I piętrze: łazienka z wc o powierzchni użytkowej 2,54 m2 i przedsionek o powierzchni użytkowej 2,02 m2 oraz piwnica o powierzchni użytkowej 4,75 m2, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 152/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą to stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji numerem 90/3 o powierzchni 0,1179 ha oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli. Nieruchomość objęta  księgą wieczystą Nr SW2K/00005524/0  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.  Lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda nr 225/XXXIX/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice. Działka zabudowana nr 90/3 przeznaczona jest częściowo na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych i leży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R1 a częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej i leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16-MW.

Budynek w którym znajduje się lokal wpisany do gminnej ewidencji zabytków – Zarządzenie nr 303/2018 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Ruda.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij