Kontakt

Poczta Polska S.A.

Pion Infrastruktury

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
nieruchomosci@poczta-polska.pl