Ludwikowice Kłodzkie – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 20.06.2023
Cena wywoławcza: 134 000 zł
  • powierzchnia użytkowa lokalu: 82,91 m²
  • powierzchnia gruntu: 0,1179 ha
  • budynek zlokalizowany na działce nr 90/3 znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury we Wrocławiu

tel.: 71 360 3971

ul. Ibn Siny Awicenny 21

50-900 Wrocław

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
powierzchnia użytkowa 82 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 20.06.2023
cena wywoławcza 134 000 zł
województwo dolnośląskie
gmina Nowa Ruda
powiat Kłodzki
miejscowość Ludwikowice Kłodzkie

Lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 82,91 m², usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, do którego przynależą, w tym budynku, pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 38,59 m2 usytuowane w piwnicy (piwnica 1 o powierzchni użytkowej 9,48 m2 i piwnica 2 o powierzchni użytkowej 12,45 m2), na parterze pomieszczenie o powierzchni użytkowej  10,19 m2 i na poddaszu tego budynku (pomieszczenie strychowe o powierzchni użytkowej 6,47 m2) oraz 2 komórki gospodarcze o łącznej powierzchni użytkowej 15,85 m2 usytuowane w budynku produkcyjnym, usługowym i gospodarczym dla rolnictwa (komórka gospodarcza nr 1 o powierzchni użytkowej 7,94 m2 i komórka gospodarcza nr 2 o powierzchni użytkowej 7,94 m2),  wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 574/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą to stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji numerem 90/3 o powierzchni 0,1179 ha  oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli. Nieruchomość objęta  księgą wieczystą Nr SW2K/00005524/0  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nowa Ruda nr 225/XXXIX/2006 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części wsi Ludwikowice. Działka zabudowana nr 90/3 przeznaczona jest częściowo na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych i leży na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem R1 a częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami, wielorodzinnej i jednorodzinnej i leży w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16-MW.

Budynek w którym znajduje się lokal wpisany do gminnej ewidencji zabytków – Zarządzenie nr 303/2018 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Ruda.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij