Żarnowo – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,2090 ha;
  • powierzchnia budynku wynosi 170,90 m2, powierzchnia zabudowy 133 m2;
  • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren działki oznaczony numerem ewidencyjnym gruntów 700/2 oznaczony jest jako: tereny zabudowane i zainwestowane, istniejący gazociąg, istniejące radiolinie;
  • dostęp do drogi publicznej bezpośredni.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Szczecinie

tel.: 502 019 781; 91 440 13 47

Al. Niepodległości 41/42

70-940 Szczecin

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 170 m2
powierzchnia gruntu 2 090 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo zachodniopomorskie
gmina Stepnica
powiat Goleniowski
miejscowość Żarnowo

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 700/2, obszaru 0,2090 ha, położonej w miejscowości Żarnowo przy ul. Studenckiej 38, gmina Stepnica, powiat goleniowski wraz z posadowionym na niej budynkiem sklasyfikowanymi w ewidencji gruntów i budynków, jako budynek mieszkalny. Posadowiony na działce budynek jest dwukondygnacyjny, powierzchnia zabudowy wynosi 133 m2.

 Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica (przyjętym Uchwałą Nr XXXVI/313/06 z dnia 23 czerwca 2006 r. z późniejszymi zmianami), przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako: tereny zabudowane i zainwestowane, istniejący gazociąg, istniejące radiolinie. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Studenckiej (działka ewidencyjna nr 78).

Przez teren działki 700/2 przebiega sieć infrastruktury technicznej Orange Polska S.A. W związku z tym na nieruchomości przed sprzedażą ustanowione zostanie na rzecz Orange Polska S.A. ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu o powierzchni 28,24 m2 dla infrastruktury teletechnicznej doziemnej zlokalizowanej na działce nr 700/2. Z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego, wiąże się prawo nieograniczonego i bezzwłocznego dostępu przez Orange Polska S.A. oraz pracowników służb technicznych działających na zlecenie Orange Polska S.A. oraz innych operatorów komunikacyjnych w trybie 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku, do infrastruktury teletechnicznej użytkowanej przez Orange Polska S.A. na teren nieruchomości opisanej wyżej.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną (instalacje w budynku odcięte z powodu nieużytkowania obiektu). Budynek ogrzewany był z pieca na paliwo stałe (aktualnie instalacja grzewcza nie nadaje się do dalszej eksploatacji).

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1O/00020106/8 prowadzoną przez
Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Grunt o numerze ewidencyjnym 700/2.
Z początkiem roku 2019 na podstawie postanowień Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów
, został przekształcony we własność.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij