Kutno – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia gruntu: 744 m2
  • powierzchnia użytkowa: 515,06 m2  (budynek biurowy),  34,90 m²  transportu i łączności
  • wg Studium nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem U – Tereny usług
  • brak MPZP

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Łodzi

tel.: 42 630-51-57

Al. Tadeusza Kościuszki 5/7

90-940 Łódź

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 515 m2
powierzchnia gruntu 744 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo łódzkie
gmina Kutno
powiat Kutnowski
miejscowość Kutno

Przedmiot sprzedaży obejmuje prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 941/7, o powierzchni 0,0744 ha, położonej w miejscowości Kutno przy ul. 3 Maja 3, powiat kutnowski, województwo łódzkie, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkami: budynek biurowy parterowy podpiwniczony o powierzchni zabudowy 405,00 m2 i powierzchni użytkowej 515,06 m2 , budynkiem transportu i łączności o powierzchni zabudowy 44,00  m2 i powierzchni użytkowej  34,90 m2  obejmującym garaż i śmietnik. Na nieruchomości zlokalizowana jest wiata w konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 20,10 m2. Nieruchomość objętej księgą wieczystą KW Nr LD1K/700035838/9.

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, nie posiada aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/358/17 Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2017 r.: „w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna”  nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem U – Tereny usług.

Obszar na którym znajduje się nieruchomość nie  posiada prawnego dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – dworca PKP i komunikacji samochodowej, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij