Kutno – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 18.12.2023
Cena wywoławcza: 600 000 zł
  • powierzchnia gruntu: 744 m2
  • powierzchnia użytkowa: 515,06 m2  (budynek biurowy),  34,90 m²  transportu i łączności
  • wg Studium nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem U – Tereny usług
  • brak MPZP

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Łodzi

tel.: 42 630-51-57

Al. Tadeusza Kościuszki 5/7

90-940 Łódź

informacje o nieruchomości

Przedmiot sprzedaży obejmuje prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 941/7, o powierzchni 0,0744 ha, położonej w miejscowości Kutno przy ul. 3 Maja 3, powiat kutnowski, województwo łódzkie, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkami: budynek biurowy parterowy podpiwniczony o powierzchni zabudowy 405,00 m2 i powierzchni użytkowej 515,06 m2 , budynkiem transportu i łączności o powierzchni zabudowy 44,00  m2 i powierzchni użytkowej  34,90 m2  obejmującym garaż i śmietnik. Na nieruchomości zlokalizowana jest wiata w konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 20,10 m2. Nieruchomość objętej księgą wieczystą KW Nr LD1K/700035838/9.

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, nie posiada aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/358/17 Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2017 r.: „w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna”  nieruchomość położona na terenach oznaczonych symbolem U – Tereny usług.

Obszar na którym znajduje się nieruchomość nie  posiada prawnego dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – dworca PKP i komunikacji samochodowej, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij