Nakomiady – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 24.07.2024
Cena wywoławcza: 185 000 zł
  • powierzchnia gruntu 0,0707 ha
  • powierzchnia użytkowa budynku biurowego 173,68 m2
  • brak MPZP, wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kętrzyn przewiduje że działka nr 54/4 w obrębie Nakomiady przeznaczona jest na MU – funkcja mieszkaniowo – usługowa (kierunek).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 85 662 35 51, +48 502 338 116

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 173 m2
powierzchnia gruntu 707 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 24.07.2024
cena wywoławcza 185 000 zł
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Kętrzyn
powiat Kętrzyński
miejscowość Nakomiady

Prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 54/4, o powierzchni 0,0707 ha, położonej w miejscowości Nakomiady nr 51, gmina Kętrzyn, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności: budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 173,68 m2, oraz budynkiem niemieszkalnym (gospodarczym) o powierzchni użytkowej 27,26 m2, objętą księgą wieczystą KW Nr OL1K/00018757/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Dla terenów położonych w obrębie Nakomiady oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 54/4 Gmina Kętrzyn nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kętrzyn przewiduje że działka nr 54/4 w obrębie Nakomiady przeznaczona jest na MU – funkcja mieszkaniowo – usługowa (kierunek).
W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego zostało ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, o łącznej powierzchni 44,19 m2 dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 54/4.
Działka nr 54/4, obręb geodezyjny Nakomiady, gmina Kętrzyny nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi gminnej o kategorii drogi publicznej. Działka nr 54/4  przylega do drogi wewnętrznej należącej do Gminy Kętrzyn – działka nr 275 obręb Nakomiady, ta zaś przylega bezpośrednio do drogi publicznej powiatowej Nr 1681N działka nr 49 oraz do drogi publicznej powiatowej nr 1733N działka nr 98 obręb Nakomiady.

 

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij