Mierzeszyn – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia działki gruntu 0,1300 ha
  • w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie uchwalonego Uchwałą nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27.02.2004r., zmienionego Uchwałą nr XVII/119/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada 2015 roku: działka nr 75 znajduje się w terenie jako teren rolny działka 76/1 znajduje się w terenie jako teren rolny.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Gdańsku

tel.: 502 012 367

Targ Rakowy 7/8

80-940 Gdańsk

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 539 m2
powierzchnia gruntu 1 300 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo pomorskie
gmina Trąbki Wielkie
powiat Gdański
miejscowość Mierzeszyn

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Mierzeszyn przy ulicy Wolności 5, gminie Trąbki Wielkie, powiecie gdańskim, województwie pomorskim, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki numer 75 i 76/1 łącznego obszaru 0,1300 ha wraz z posadowionymi na niej budynkami: mieszkalnym o powierzchni użytkowej 539,02 m2 i gospodarczym o powierzchni użytkowej 82,53 m2, objęta księgą wieczystą Nr GD1G/00017726/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, III Wydział Ksiąg Wieczystych.
Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna – szambo (na działce nr 76/1).
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie uchwalonego Uchwałą nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27.02.2004r., zmienionego Uchwałą nr XVII/119/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada 2015 roku: działka nr 75 znajduje się w terenie jako teren rolny działka 76/1 znajduje się w terenie jako teren rolny.
Działki 75 i 76/1 nie są ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Teren działek nie jest położony w obszarze rewitalizacji Gminy Trąbki Wielkie.
W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dn. 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 75 przekształciło się w prawo własności.
W Dziale III księgi wieczystej wpisane zostało roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20.072018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów  zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij