Bytyń- nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 12.09.2024
Cena wywoławcza: 153 000 zł
  • działka gruntu o powierzchni 1.048 m2
  • zabudowana pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 91 m2
  • teren obejmujący przedmiotową nieruchomość znajduje się na obszarze dla którego przewiduje się funkcję i przeznaczenie pod tereny usług

 


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Poznaniu

tel.: 61 886 56 21, 61 869 71 54

Głogowska 17

60-943 Poznań

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 88 m2
powierzchnia gruntu 1 048 m2
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 12.09.2024
cena wywoławcza 153 000 zł
województwo wielkopolskie
gmina Kaźmierz
powiat Szamotulski
miejscowość Bytyń

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę oznaczona w ewidencji gruntów numerem 180/2 o powierzchni 0,1048 ha wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 91 m2, położonej w miejscowości Bytyń przy ul. Szkolnej 2A, gmina Kaźmierz, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, objętej księgą wieczystą nr PO1A/00023890/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z zaświadczeniem wydanym 10 stycznia 2023 r. nr B -5/23 działka objęta jest w części uchwałą XVI/92/99 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 października 1999 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej – Bytyń oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kaźmierz w w/w zakresie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2000 r. Nr 42, poz. 493) wg której część działki przeznaczona jest pod tereny komunikacji w pasie drogi krajowej 1DK2. Pozostała część działki nie jest objętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaźmierz i nie posiada określonego przeznaczenia oraz nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaźmierz teren obejmujący przedmiotową nieruchomość znajduje się na obszarze dla którego przewiduje się funkcję i przeznaczenie pod tereny usług; Ponadto, działka o nr ewidencyjnym 180/2 położona w miejscowości Bytyń, nie jest objęta uchwałą o ustanowieniu obszaru rewitalizacji oraz nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, teren ogrodzony. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Zgodnie z przepisami prawa, podlega prawu pierwokupu, które może wykonać podmiot uprawniony; sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz Nabywcy wyłonionego w aukcji w przypadku niezrealizowania prawa pierwokupu przez uprawniony podmiot.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij