Marwałd -lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia gruntu: 0,1048 ha
  • powierzchnia lokalu użytkowego 79 m2
  • zgodnie z SUIKZPG działka  nr 242/2 – „ funkcja mieszkaniowa, usługowa ,tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy oznaczony Nr 1 o pow. 79,05 m² , składający się z 4 pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku mieszkalnego o łącznej powierzchni  49,20 m², 1  pomieszczenia  o powierzchni 15,14 m²  usytuowanego na piętrze, oraz ciągu komunikacyjnego (klatki schodowej ) o łącznej powierzchni użytkowej 14,71 m²,  do którego przynależy  pomieszczenie nr G2 i G4 w budynku gospodarczym ( innym niemieszkalnym )  o łącznej powierzchni 10,00 m2 posadowionym na będącej we własności nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem  242/2, obszaru 0,1048 ha, położonej w miejscowości Marwałd 23 , gm. Dąbrówno , powiecie ostródzkim, woj. warmińsko – mazurskim, wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 8905/24704 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności  działki gruntu oraz części  budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr EL1O/00007244/4. Dla lokalu zostanie ustanowione ograniczone prawo rzeczowe na rzecz OPL w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej doziemnej i naziemnej będącej własnością OPL, związanej z gruntem działek nr 242/1 i 242/2 o łącznej powierzchni 165,25 m2. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gmny. Zgodnie z SUIKZPG działka „funkcja mieszkaniowa w usługowa, tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę”.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij