Sątopy Samulewo – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia użytkowa: 244,65 m2  (budynek mieszkalny)
  • prawo własności działki gruntu nr 353/2 o powierzchni 0,0700 ha
  • wg MPZP działka  nr 353/2   znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 22UI – istniejący budynek poczty adaptowany
  • Ograniczone Prawo Rzeczowe – prawo użytkowania pomieszczenia o powierzchni 10,24 m2,  służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej w gruncie działki o powierzchni 95,80 m2

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 244 m2
powierzchnia gruntu 700 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Bisztynek
powiat Bartoszycki
miejscowość Sątopy Samulewo

Prawo własności działki gruntu nr 353/2 o powierzchni 0,0700 ha wraz z posadowionymi na niej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 244,65 m2 (w tym powierzchnia piwnicy 24,11 m2) i budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 40,25 m2, położone w miejscowości Sątopy-Samulewo 30, gminie Bisztynek, powiecie bartoszyckim, województwie warmińsko-mazurskim, objętej księga wieczystą numer OL1B/00004680/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Biskupcu V Wydział ksiąg wieczystych.
Działka nr 353/2 położona w obrębie geodezyjnym Sątopy w MPZP miejscowości Sątopy Samulewo przyjętym uchwałą Nr XXIX/142/06 z dnia 10 marca 2006r. Rady Miejskiej w Bisztynku opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 58 z dnia 6 maja 2006r. znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 22UI – istniejący budynek poczty adaptowany. Na terenie Gminy Bisztynek nie został wyznaczony obszar rewitalizacji, na którym położona jest przedmiotowa działka. Działka nie znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.
W trybie określonym w art. 252 Kodeksu cywilnego zostało ustanowione Przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania pomieszczenia o powierzchni 10,24 m2 w budynku mieszkalnym.
W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego zostało ustanowione Przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 353/2 o powierzchni 95,80 m2.

 

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij