Stara Łubianka – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Wystawione do sprzedaży
Termin licytacji: 14.07.2021
Cena wywoławcza: 50 000 zł
  •  powierzchnia użytkowa: lokal użytkowy nr 3 – 38,80 m²
  •  powierzchnia gruntu: działka nr 95/20,1899 ha

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami w Poznaniu

tel.: +48 502 018 612; +48 504 733 664; 61 886 56 21

ul. Głogowska 17

60-943 Poznań

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
status Wystawione do sprzedaży
termin licytacji 14.07.2021
cena wywoławcza 50 000 zł
województwo wielkopolskie
gmina Szydłowo
powiat Pilski
miejscowość Stara Łubianka

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni użytkowej 38,80 m2 usytuowanego na parterze budynku biurowego (funkcja mieszkalno-biurowa) parterowego (z częściowo użytkowym poddaszem) wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 388/2274 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego opisanej nieruchomości oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 95/2 o powierzchni 0,1899 ha, położona w miejscowości Stara Łubianka przy ul. Kościuszkowców nr 20, gminie Szydłowo, powiecie pilskim, województwie wielkopolskim, objęta księgą wieczystą Nr PO1I/00015947/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pile, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do lokalu prowadzi jedno wejście od frontu budynku. W lokalu znajduje się instalacja energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Dotychczas ogrzewany był piecykiem elektrycznym.  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Kościuszkowców. Brak wjazdu na teren nieruchomości.

Budynek znajduje się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste do dnia 04 grudnia 2089 roku.

Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo (Uchwała Nr XIX/5/2001 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 20.02.2001r.) działka o numerze geodezyjnym 95/2 położona jest w strefie oznaczonej jako „tereny zabudowane”.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Szydłowo  Nr XXVI/228/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. działka jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Gmina Szydłowo nie podjęła uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz o ustanowieniu prawa pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji.

Z pisma Wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile wynika, że budynek przy ul. Kościuszkowców 20 znajduje się jedynie w ewidencji zabytków natomiast nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się na terenie układu urbanistycznego objętego ochroną.

Stara Łubianka – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Szydłowo. Wieś liczy sobie 1474 mieszkańców i jest siedzibą sołectwa „Stara Łubianka” w którego skład wchodzi również miejscowość Czaplino. Wieś królewska Łubianka należała do starostwa ujskiego, pod koniec XVI wieku leżała w powiecie poznańskim województwa poznańskiego. W latach 1946-54 siedziba gminy Stara Łubianka. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego. Stara Łubianka leży przy drodze Piła – Wałcz (Droga krajowa nr 10), 1 km na zachód od linii kolejowej Piła Główna – Ustka (stacja kolejowa PKP Stara Łubianka), 12 km na północny zachód od Piły. Stara Łubianka jest miejscowością o charakterze rolniczym, o produkcji bazującej na średniej klasy użytkach rolnych, jest ośrodkiem handlu, oświaty, zdrowia i rzemiosła. Odległość do siedziby gminy Szydłowo – Jaraczewa wynosi ok. 11 km. W miejscowości znajduje się przystanek komunikacji publicznej.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij