Ukta – działka niezabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • działka o powierzchni 0,3090 ha
  • Brak MPZP
  • Teren działki nr 171/2 położony jest w obrębie Ukta, oznaczony w części jako tereny zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, w części jako tereny rolne

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Białymstoku

tel.: 502 338 116; 85 662 35 51

ul. Kolejowa 26

15-959 Białystok

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość niezabudowana
powierzchnia gruntu 3 090 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo warmińsko-Mazurskie
gmina Ruciane-Nida
powiat Piski
miejscowość Ukta

Prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 171/2 obszaru 0,3090 ha położonej w miejscowości Ukta 51, gm. Ruciane Nida, pow. piski, woj. warmińsko – mazurskie, objętej księgą wieczystą Nr OL1P/00006277/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Gmina Ruciane – Nida nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciana – Nida,  teren działki nr 171/2 położony jest w obrębie Ukta, oznaczony w części jako tereny zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, w części jako tereny rolne.
W trybie określonym w art. 3051 Kodeksu cywilnego zostało ustanowione przez Pocztę Polską S.A. na rzecz operatora telekomunikacyjnego nieodpłatne, nieograniczone w czasie, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, o łącznej powierzchni 23,10 m2 dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 171/2.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij