Bożepole Wielkie – lokal użytkowy

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia lokalu użytkowego 62,50 m²
  • powierzchnia pomieszczeń przynależnych 13,20 m²
  • garaż o powierzchni 7,90 m2
  • powierzchnia gruntu 0,0779 ha

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Gdańsku

tel.: 502 016 677

ul. Targ Rakowy 7/8

80-940 Gdańsk

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Lokal użytkowy
powierzchnia użytkowa 63 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo pomorskie
gmina Łęczyce
powiat Wejherowski
miejscowość Bożepole Wielkie

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 4 o powierzchni 62,50 m² usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, do którego przynależy usytuowany w budynku mieszkalnym garaż o powierzchni 7,90 m2 oraz dwa pomieszczenia przynależne usytuowane na parterze w budynku mieszkalnym o łącznej powierzchni użytkowej 13,20 m².
Z lokalem związany jest udział wynoszący 0,3214 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt, tj. działka nr 64/21 obszaru 0,0779 ha  oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal składa się z 4 pomieszczeń użytkowych, przedsionka, korytarza i wc.
Uzbrojenie w sieć infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, szambo, telekomunikacyjna.
W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  (uchwalonym dnia 3 października 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Łęczyce XXVIII/65/2016) nieruchomość oznaczona jest jako: ze względu na strefy funkcjonalne gminy: Pradolina rzeki Redy – Łeby; ze względu na kierunki kształtowania zabudowy: teren rozwoju zabudowy – przeważająca funkcja mieszkaniowa, działki o powierzchni minimalnej 1.000 m2; ze względu na system ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-Łeby; zasięg głównych zbiorników wód podziemnych objętych ochroną; korytarz ekologiczny Pradoliny Redy-Łeby; ze względu na działania warunkujące wartości kulturowe i krajobrazowe: obszar makrokompozycji historycznego krajobrazu kulturowego o wysokich walorach ekspozycyjnych wymagające bezwzględnych działań naprawczych.
W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 75 przekształciło się w prawo własności.
W Dziale III księgi wieczystej wpisane zostało roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów  zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij