Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 3A – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia gruntu: 0,1255 ha
  • nieruchomość zabudowana budynkami: biurowym o powierzchni zabudowy 510 m2, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe o powierzchni zabudowy 232 m2, dwoma innymi niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 19 m2.
  • zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy, uchwała nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., teren na którym położona jest działka został oznaczony jako tereny – strefa śródmiejska obejmująca: śródmieście oraz część Babiej Wsi, Okola i Bocianowa.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Gdańsku

tel.: 502 016 677

ul. Targ Rakowy 7/8

80-940 Gdańsk

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 2 317 m2
powierzchnia gruntu 1 255 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo kujawsko-Pomorskie
gmina Bydgoszcz
powiat Bydgoski
miejscowość Bydgoszcz

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta nr 3A, w gminie M. Bydgoszcz, w powiecie M. Bydgoszcz, w województwie kujawsko – pomorskim, objętej księgą wieczystą Nr BY1B/00183092/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 13/1 o powierzchni 0,1255 ha, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębne nieruchomości budynkami: biurowym o powierzchni zabudowy 510 m2, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe o powierzchni zabudowy 232 m2, dwoma innymi niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 19 m2.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy, uchwała nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., teren na którym położona jest działka został oznaczony jako tereny – strefa śródmiejska obejmująca: śródmieście oraz część Babiej Wsi, Okola i Bocianowa.
Nieruchomość została ujęta w gminnej ewidencji zabytków miasta Bydgoszczy przyjętej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 439/15 z dnia 07.08.2015 r.i  nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
Przez nieruchomość przebiega sieć infrastruktury technicznej nie będąca własnością Poczty Polskiej S.A.
Część rampy, podjazd i schody na rampę posadowione są na gruncie PKP.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij