Czernina – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia gruntu 352 m2
  • powierzchnia zabudowy 129
  • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra zatwierdzonym Uchwałą nr XLIII/362/17 Rady Miejskiej
    Góry, z dnia 22 grudnia 2017 roku, teren został oznaczony symbolem 4MWteren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  • budynek znajduje się w Gminnej ewidencji zabytków w związku z czym nakłada się wymóg uzgadniania, wszelkich zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony zabytków


Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury we Wrocławiu

tel.: 71 360 3971

ul. Ibn Siny Awicenny 21

50-900 Wrocław

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 212 m2
powierzchnia gruntu 352 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo dolnośląskie
gmina Góra
powiat Górowski
miejscowość Czernina

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1rt5;/’r564/7 o powierzchni 0,0352 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 129 m² oraz trzema innymi budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 41 , położonej w miejscowości Czernina, w gminie Góra, w powiecie górowskim, województwie dolnośląskim objętej księgą wieczystą KW Nr LE1G/00081341/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij