Kamion – nieruchomość zabudowana

Szczegóły


Status: Przygotowywane do sprzedaży
  • powierzchnia gruntu 832 m2
  • powierzchnia użytkowa budynku 179,95 m2
  • ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Orange S.A.  – pomieszczenie o powierzchni 20 m2
  • zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska” przedmiotowa działka jest położona na obszarze o symbolu MU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych, drobnej wytwórczości, usług użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz usług sportu i rekreacji.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

Ośrodek Infrastruktury w Warszawie

tel.: 22 505 30 15

ul. Łączyny 8

00-900 Warszawa

informacje o nieruchomości

charakter nieruchomości Nieruchomość zabudowana
powierzchnia użytkowa 160 m2
powierzchnia gruntu 832 m2
status Przygotowywane do sprzedaży
województwo mazowieckie
powiat Żyrardowski
miejscowość Kamion

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ew. 345 o pow. 832 m2, będąca własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S. A., zabudowana budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o pow. użytkowej 159.59 m2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności PP S.A.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PL1Z/00038370/1.
Przedmiotowa nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz Orange S.A., polegającym na użytkowaniu wydzielonego pomieszczenia na centralę telefoniczną o pow. 20 m2 znajdującego się na parterze budynku, do którego urządzono oddzielne wejście.
Do budynku (w części PP S.A) prowadzą dwa wejścia: od frontu oraz od tyłu budynku. Obiekt jest wyposażony w instalacje: elektryczną, c.o. oraz sieć wodociągową.
Nieruchomość stanowi pustostan po zlikwidowanym urzędzie pocztowym, na piętrze budynku znajdują się pomieszczenia mieszkalne (dawne pokoje gościnne).
Stan techniczny budynku – słaby.
Na przełomie roku 2015 i 2016 przeprowadzono prace geodezyjne na nieruchomości polegające na ustaleniu przebiegu granic dz. ew. nr 345. W wyniku ww. prac ustalono, iż wschodni i zachodni fragment istniejącego ogrodzenia przylegające do drogi publicznej nie pokrywają się z faktyczną granicą działki.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska” zatwierdzonym Uchwałą nr XXXXIV/246/2006 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej dniu 06.03.2006 r., przedmiotowa działka jest położona na obszarze o symbolu MU, oznaczającego teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług nieuciążliwych, drobnej wytwórczości, usług użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz usług sportu i rekreacji.
Nieruchomość jest usytuowana u zbiegu dwóch dróg lokalnych, jej bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
W miejscowości znajdują się: późnoklasycystyczny dwór z 1910 r., pozostałości parku krajobrazowego z 1800 r. oraz kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny.
Dobrze rozwinięta jest agroturystyka.
Przez gminę przebiegają dwie linie kolejowe: warszawsko – wiedeńska ze stacja w Radziwiłłowie Mazowieckim i skierniewicko – brzeska ze stacją w Puszczy Mariańskiej oraz przystankami w Długokątach i Grabcach. Druga linia – obsługuje jedynie ruch towarowy. Przez gminę przebiega droga krajowa 719 Kamion – Żyrardów – Warszawa.

lokalizacja na mapie

wyznacz trasę dojazdu


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij