Znalezionych nieruchomości: 50

Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 3A – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 18.10.2023

Cena wywoławcza: 3 600 000 zł
 • Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy, uchwała nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2009 r., teren na którym położona jest działka został oznaczony jako tereny – strefa śródmiejska obejmująca: śródmieście oraz część Babiej Wsi, Okola i Bocianowa.
szczegóły

Warszawa, ul. Worcella 1 – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 19.10.2023

Cena wywoławcza: 122 493 000 zł
 • działka nr 40 (obręb 4-14-03) o powierzchni 3.3875 ha
 • nieruchomość jest zabudowana kompleksem budynków o łącznej powierzchni zabudowy 1.827,00 m² oraz łącznej powierzchni użytkowej m²
 • na przedmiotowej nieruchomości ustanowiono służebność przesyłu na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o  o łącznej powierzchni 175,14  m² . W związku z budową linii kablowej niskiego napięcia ustanowiono kolejną  służebność przesyłu również na rzecz innogy STOEN Operator Sp. z o.o – powierzchnia przesyłu  64,50 m²
szczegóły

Garbatka – Letnisko nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbatka Letnisko działka nr 264/1 znajduje się na terenach mieszkaniowo usługowych.
 • Na terenie nieruchomości funkcjonuje placówka pocztowa. Przyszły nabywca będzie zobowiązany podpisać umowę najmu na
  powierzchnię 118,70 , w ramach której najemca będzie miał również prawo do korzystania z całej powierzchni parkingowej bez
  dodatkowej odpłatności.
szczegóły

Kołczewo – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 04.10.2023

Cena wywoławcza: 499 000 zł
 • powierzchnia gruntu – 1601,00 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku – 122,60 m2,  powierzchnia zabudowy – 166,00 m2
 • ograniczone prawo służebności przesyłu z wpisem do księgi wieczystej na rzecz operatora Orange Polska S.A.
szczegóły

Bestwina – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 27.09.2023

Cena wywoławcza: 765 000 zł
 • prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działki nr 89/28 obszaru 1448,00m2 i nr 89/60 obszaru 11,00m2 o łącznym obszarze 1459,00m2
 • dwa budynki biurowe o przeznaczeniu usługowym o powierzchni zabudowy: 330,00 m2
 • wg planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/28 i 89/60 oznaczone są symbolem: 6.UU – Tereny zabudowy usługowej
 • na podstawie umowy najmu wynajmowane są pomieszczenia o powierzchni użytkowej 79,80 m2 na rzecz operatora sieci telekomunikacyjnej
 • po sprzedaży całej nieruchomości z nabywcą zostanie zawarta umowa najmu zwrotnego dla pomieszczeń placówki pocztowej o powierzchni 155,70m2, zlokalizowanych na parterze budynku głównego oraz dla pomieszczeń o powierzchni 40,30m2, zlokalizowanych w części piwnicznej tego samego budynku.
szczegóły

Wińsko – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 28.09.2023

Cena wywoławcza: 500 000 zł
 • powierzchnia zabudowy: 183,00 m2
 • powierzchnia gruntu: 1900 m²
 • wg MPZP nieruchomość zlokalizowana na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
szczegóły

Skandawa – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 18.10.2023

Cena wywoławcza: 24 000 zł
 • lokal użytkowy o powierzchni 52,11 m2 .
 • brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barciany, działka nr 211/2 w obrębie Skandawa została zdefiniowana jako teren zabudowy zagrodowej.
szczegóły

Bytyń- nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 05.10.2023

Cena wywoławcza: 153 000 zł
 • działka gruntu o powierzchni 1.048 m2
 • zabudowana pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 91 m2
 • posiada dostęp do drogi publicznej, teren ogrodzony
 • teren obejmujący przedmiotową nieruchomość znajduje się na obszarze dla którego przewiduje się funkcję i przeznaczenie pod tereny usług
 • budynek stanowi pustostan

 

szczegóły

Żarnowo – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.09.2023

Cena wywoławcza: 244 000 zł
 • zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,2090 ha;
 • powierzchnia budynku wynosi 170,90 m2, powierzchnia zabudowy 133 m2;
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren działki oznaczony numerem ewidencyjnym gruntów 700/2 oznaczony jest jako: tereny zabudowane i zainwestowane, istniejący gazociąg, istniejące radiolinie;
 • dostęp do drogi publicznej bezpośredni.
szczegóły

Postomino – nieruchomość niezabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 04.10.2023

Cena wywoławcza: 54 000 zł
 • Powierzchnia działki: 0,3594 ha
 • W ewidencji gruntów działka posiada oznaczenie RIVb – grunty orne
 • Działka nieuzbrojona
 • Dojazd drogą publiczną, asfaltową
szczegóły

Gorawino – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.09.2023

Cena wywoławcza: 41 000 zł
 •  lokal użytkowy o powierzchni 67,55 m2;
 •  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 •  wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka 68 położona jest na obszarze określonym jako strefa zabudowy mieszkalnej w tym usługi nieuciążliwych oraz innych funkcji uzupełniających.
szczegóły

Mierzeszyn – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 08.11.2023

Cena wywoławcza: 592 000 zł
 • powierzchnia działki gruntu 0,1300 ha
 • w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie uchwalonego Uchwałą nr 5/II/2004 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27.02.2004r., zmienionego Uchwałą nr XVII/119/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 10 listopada 2015 roku: działka nr 75 znajduje się w terenie jako teren rolny działka 76/1 znajduje się w terenie jako teren rolny.
szczegóły