Znalezionych nieruchomości: 45

Bestwina – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 21.10.2022

Cena wywoławcza: 1 000 000 zł
 • prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działki nr 89/28 obszaru 1448,00m2 i nr 89/60 obszaru 11,00m2 o łącznym obszarze 1459,00m2
 • dwa budynki biurowe o przeznaczeniu usługowym o powierzchni użytkowej: 471,30m2
 • wg planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/28 i 89/60 oznaczone są symbolem: 6.UU – Tereny zabudowy usługowej
 • na podstawie umowy najmu wynajmowane są pomieszczenia o powierzchni użytkowej 79,80 m2 na rzecz operatora sieci telekomunikacyjnej
 • po sprzedaży całej nieruchomości z nabywcą zostanie zawarta umowa najmu zwrotnego dla pomieszczeń placówki pocztowej o powierzchni 155,70m2, zlokalizowanych na parterze budynku głównego oraz dla pomieszczeń o powierzchni 40,30m2, zlokalizowanych w części piwnicznej tego samego budynku.
szczegóły

Karpacz – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 28.09.2022

Cena wywoławcza: 1 600 000 zł
 • powierzchnia użytkowa: 248,15 m2
 • prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 80 o powierzchni 0,0964 ha
 • wg MPZP działka nr 80  znajduje się na terenie oznaczonym symbolem UT1 – teren usług turystycznych i komercyjnych
szczegóły

Wińsko – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 05.10.2022

Cena wywoławcza: 500 000 zł
 • powierzchnia zabudowy: 183,00 m2
 • powierzchnia gruntu: 1900 m²
 • wg MPZP nieruchomość zlokalizowana na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
szczegóły

Świnoujście, ul. Kasprowicza 19 – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 07.10.2022

Cena wywoławcza: 800 000 zł
 • działka numer 152/1 o powierzchni 0,0280 ha i o użytkach gruntowych Bi;
 • budynek w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 67 m2;
 • odległość nieruchomości od plaży Morza Bałtyckiego ok. 330 m w linii prostej;
 • dojazd do nieruchomości od strony północnej, drogą utwardzoną asfaltem;
 • teren porośnięty roślinnością niską oraz wysoką (cis).
szczegóły

Jasło – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 24.11.2022

Cena wywoławcza: 5 500 000 zł
 • powierzchnia działki gruntu 2,2153 ha
 • kompleks 5 budynków o łącznej powierzchni zabudowy budynków 1162 m2
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Jasła dla obszaru “Dzielnica Przemysłowo-Składowa – część południowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:  PS,T1 KL11,KG1.
 • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: CO miejskie, kanalizację  podłączoną z MPGK Jasło oraz energie elektryczną

 

 

szczegóły

Nieruchomość komercyjna – Katowice, ul. Rolna 7, 7a, 8a

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • 11 działek o sumarycznej powierzchni 37 635,00,00m2,
 •  kompleks 14 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 9 617,49m2
 • według MPZP nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolami: U/KS – oznaczającym tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej oraz stacji paliw, 2 KG – tereny garaży.
 • nieruchomość posiada uzbrojenie w sieci: energetyczną, wodno-kanalizacyjną, sieć kanalizacji deszczowej, gazową oraz teletechniczną
szczegóły


Łążyn – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa budynku 119,84 m2
 • powierzchnia gruntu 501  m2
 • ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania pomieszczenia o powierzchni 19,19 m2 w budynku niemieszkalnym
 • ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej zlokalizowanej w gruncie działki nr 187/5 o powierzchni 38,37 m2
 • w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubawa działka nr 187/5, obręb Łążyn znajduje się w obszarze zwartej zabudowy oraz rozwoju zabudowy
szczegóły

Skandawa – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 12.10.2022

Cena wywoławcza: 24 000 zł
 • lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 52,11 m2
 • powierzchnia działki, na której znajduje się przedmiotowa nieruchomość to 0,1350 ha
 • brak MPZP, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Barciany, działka nr 211/2 została zdefiniowana jako teren zabudowy zagrodowej; 
szczegóły

Przelewice – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 29.09.2022

Cena wywoławcza: 170 000 zł
 • zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,4815 ha
 • powierzchnia budynku użytkowo – mieszkalnego wynosi 185,47 m2, budynków gospodarczych 18,53 m2, 13,92 m2 oraz 5,10 m2;
 • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość częściowo na terenie zabudowy mieszkaniowej, częściowo na terenie gruntów ornych oraz sadów i ogrodów;
 • bezpośredni dostęp do drogi publicznej ;
 • na nieruchomości ustanowione zostanie ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej w gruncie o powierzchni 11,34 m2 (infrastruktura zlokalizowana od fontu nieruchomości).
szczegóły

Sadkowo – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 05.10.2022

Cena wywoławcza: 75 000 zł
 •  lokal użytkowy o powierzchni 29,06 m2;
 •  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 •  wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka 39/1 położona jest na obszarze określonym jako pozostałe tereny rolne; projektowane sieci wodociągowe – kierunki przepływu.
szczegóły

Kamionki – lokal użytkowy

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 26.10.2022

Cena wywoławcza: 94 000 zł
 • powierzchnia gruntu:  3016 m2
 • powierzchnia użytkowa lokalu:  47,15 m2
 • brak MPZP
szczegóły