Znalezionych nieruchomości: 39

Brochocin – nieruchomość niezabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

  • powierzchnia działki gruntu 2075 m2
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium działka oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy zagrodowej


szczegóły


Jedzbark – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

  • powierzchnia łączna działek gruntu 1100 m2
  • powierzchnia użytkowa budynku 243 m2
  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się na terenie Rozwoju wielofunkcyjnej zabudowy związanej z istniejącymi jednostkami osadniczymi
szczegóły

Popów ul. W. S. Reymonta 119 – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 18.06.2024

Cena wywoławcza: 148 000 zł
  • powierzchnia działki gruntu 510 m2
  • powierzchnia zabudowy budynku biurowego 141 m2
  • według zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów zatwierdzonym Uchwałą Nr 185/XXIX/2021 Rady Gminy Popów z dnia 13.01.2021 r. nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usługowej, w tym usługi publiczne (służba zdrowia, opieka społeczna, kultura, administracja).
szczegóły