Znalezionych nieruchomości: 41

Maksymilianowo – nieruchomość niezabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia łączna działek gruntu 1771 m2
 • udział 72/100 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 160 m2
 • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod tereny mieszkalnictwa
szczegóły

Brochocin – nieruchomość niezabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia działki gruntu 2075 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium działka oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy zagrodowej


szczegóły


Jedzbark – nieruchomość zabudowana

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia łączna działek gruntu 1100 m2
 • powierzchnia użytkowa budynku 243 m2
 • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się na terenie Rozwoju wielofunkcyjnej zabudowy związanej z istniejącymi jednostkami osadniczymi
szczegóły

Lubicz Dolny – lokal użytkowy

Status: Przygotowywane do sprzedaży

 • powierzchnia użytkowa lokalu 135,47 m2
 • powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych 15,59 m2
 • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod usługi łączności (przeznaczenie podstawowe), dopuszczalne–usługi komercyjne, parkingi na samochody osobowe
 • budynek mieszkalny i budynki gospodarcze wpisane są do gminnej ewidencji zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków architektury i budownictwa
szczegóły

Popów ul. W. S. Reymonta 119 – nieruchomość zabudowana

Status: Wystawione do sprzedaży Termin licytacji: 20.03.2024

Cena wywoławcza: 148 000 zł
 • powierzchnia działki gruntu 510 m2
 • powierzchnia zabudowy budynku biurowego 141 m2
 • według zapisów w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów zatwierdzonym Uchwałą Nr 185/XXIX/2021 Rady Gminy Popów z dnia 13.01.2021 r. nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usługowej, w tym usługi publiczne (służba zdrowia, opieka społeczna, kultura, administracja).
szczegóły